اکسید مولیبدن


فروش و خرید اکسید مولیبدن با قیمت عالی
لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید

09121986241


تری‌ اکسید مولیبدن یا همان اکسید مولیبدن(بهانگلیسی:Molybdenum trioxide) یکترکیب شیمیاییاست. شکل ظاهری این ترکیب، جامد زرد یا آبی روشناست.